OBČNI ZBOR

Spoštovane rejke in rejci, članice in člani ZRKSHP, Izvršilni odbor vas vabi na redni letni občni zbor Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, ki bo v nedeljo 01.03.2020 ob 10.uri na Kmetijski šoli Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto.


Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav
  2. Izvolitev verifikacijske komisije
  3. Potrditev dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika
  4. Poročila predsednika, tajnika, blagajnika, častnega razsodišča, nadzornega odbora in Klinike za zdravstveno varstvo in rejo konj, ki ga bo podala strokovna vodja
  5. Razprava o poročilih in sprejem
  6. Program dela za leto 2020, razprava in sprejem
  7. Podelitev priznanj in zahval
  8. Beseda gostov
  9. Razno

 
Program:
​Ob 7.30
Od 7.30 ure dalje bo možno plačati članarino ter zavarovanja žrebcev (velja za tiste, ki še niste plačali zavarovanja) in oddati pripustno dokumentacijo za leto 2019 (velja za tiste, ki tega še niste storili) in prevzeti dokumentacijo za leto 2020.

8.15 do 9.45
Predavanje Preventiva in zdravljenje kužnih bolezni v povezavi z reprodukcijo - prof.  Marjan Kosec - predavanje je odprtega tipa in se ga lahko udeležijo vsi rejci, ki jih tema zanima.

9.45 do 10.00
Oddaja pripustne dokumentacije za leto 2019  (velja za tiste, ki tega še niste storili), plačilo članarine ter zavarovanja žrebcev (velja za tiste, ki še niste plačali zavarovanja) in prevzem pripustne dokumentacije za leto 2020.

10.00 – 12.00
Občni zbor                                    

12.00
Prigrizek in prijateljsko druženje

Spoštovane rejke in rejci, članice in člani, vsi ki želite članstvo obnoviti, ali se želite včlaniti v Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, prisrčno vabljeni. S svojo udeležbo bomo dokazali, da nam ni vseeno in da si želimo rediti avtohtonega slovenskega hladnokrvnega konja.
S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo!
                                                                                                                       
Izvršilni odbor ZRKSHP                                                                                                                                                                        
Predsednik  ZRKSHP
France Omahen