Obvestilo Klinike za reprodukcijo

Veterinarska fakulteta Oddelek za selekcijo kopitarjev predlaga na pobudo Sindikata kmetov Slovenije vsem PRO iz področja konjereje, ki imajo v upravljanju žrebce v javni lasti naslednje smernice in priporočila:

- Pripusti kobil se v času razglasitve epidemije izvajajo pod posebnimi pogoji!

- Odločitev o izvajanju pripustov na posamezni pripustni postaji je v upravljanju PRO ki na osnovi dostopnih epidemioloških podatkov in na osnovi informacij oskrbnikov plemenski žrebcev (v upravljanju PRO), oceni kdaj in kako je to mogoče izvajati v skladu z določil Vlade RS, Civilne zaščite in NIJZ.

- Rejci so dolžni naročilo storitve (pripusta) javiti pravočasno, oskrbniku plemenskega žrebca na plemenilni postaji.

- Naročajo naj se samo za živali, ki kažejo jasne znake gonitve oziroma je ta pričakovana in so sposobne koncepcije!

- Rejec in izvajalec se dogovorita za čas prihoda na gospodarstvo.

- Kontakti med rejci in izvajalci morajo biti omejeni na minimum dveh ali največ treh oseb in na ustrezni varnostni razdalji in upoštevanju vseh varnostnih ukrepov vlade in civilne zaščite. Priporočamo da rejci (žrebčar in rejec kobile) uporabljajo zaščitne maske in rokavice z namenom preprečevanja širjenja bolezni. Na pripustni postaji se omogoči dezinfekcijo rok Predlagamo, da se v času prihoda rejca kobile na pripustni postaji oziroma v neposredni bližini ne nahajajo drugi ljudje, predvsem občutljive kategorije prebivalcev.

- Pripust naj izvaja izkušen žrebčar, ki ne sodi v občutljivo kategorijo prebivalstva in ne kaže znakov respiratornega obolenja. Izvajalec skupaj z rejcem kobile ustrezno fiksirano žival pripusti in izpolni evidence.

- V primeru, da zgoraj naštete pogoje ni mogoče izpolniti izvajalec pripusta lahko odkloni pripust na pripustni postaji!

- V primeru poslabšanja epidemioloških razmer v državi pripravi PRO,skupaj z DPRO – VF, nova priporočila.

Predstojnik Klinike za reprodukcijo in velike živali:

Izr.prof.dr. Janko Mrkun l.r.

Dokument