Naknadno licenciranje žrebcev

Nakdnadno licenciranje žrebcev Slovenske hladnokrvne pasme bo v petek 11.2.2022 ob 10h na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Predsesnik ZRKSHP

France Omahen