AGRA 2019

V obdobju med 24.8.2019 in 29.8.2019 je potekal sejem Agra v Gornji radgoni. Kot že prejšnja leta so bile tudi letos predstavljene živali Slovenske hladnokrvne pasme.

Na sejmu Agra sta se letos predstavljala rejec in oskrbnik Bogomil Marc z žrebcem 886 IZET ELMAR XVI-483, zadnje tri dni na sejmu je Bogomila Marca zamenjal rejec Danilo Sojer in rejec Damjan Poje s plemensko kobilo 4451 OFICIARKA/CITA z žrebico iz domačega hleva. Na dnevu konjereje pa so se jima še pridružili Ana Marie Vahen s plemenskima kobilama ONDINKO/ŠPELO in ŠEMO, Ernest Žekar s plemenskima kobilama ORDINATO in PANELKO/DINO ter France Omahen z žrebico UNIONO.